34.23°C

Chiang Mai


36 AQI

18 ก.ค. 2562 เวลา 20:00 น.

PM2.5 : 14 ug/m3
PM10 : 26 ug/m3
Humidity : 52%
Pressure : 1003 hPa
Wind : 260° 3.1 m/s

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ต.ช้างเผือก อ.เมือง, จ.เชียงใหม่ที่มาข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ

TOP FIVE

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 20:00 น.)
Location AQI เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Smoke Haze Integrated Unit